Цікаві факти


Останні новини

Нові цікаві факти про українських споживачів

Оновлена інформація у розділі «Цікаві факти»

20 Березня 2013
Вітаємо усіх чарівних жінок із святом весни - 8 березня!

Із святом весни, дорогі жінки!

07 Березня 2013

Дослідження COMCON TrendsTM

Нова методологія 2011 року

Метод: кількісне дослідження методом анкетування респондентів на дому.

Генеральна сукупність: чоловіки і жінки у віці від 16 до 65 років, що проживають в Україні (включаючи села та селища міського типу) і використовують мобільний зв'язок.

Вибірка: вибірка стратифікована по 5 економіко-географічних регіонах України. 

У таблиці наведена розбивка регіонів по областях, які входять у кожен регіон. Звертаємо увагу, що інформація про входження областей в регіони наведена в інформативних цілях. Метод побудови вибірки не дозволяє аналізувати області окремо.

Регіон  Області
Північ Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська
Центр Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська
Захід Івано-Франківська, Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська,Тернопільська, Чернівецька
Схід Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська
Південь АР Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська 

 

Вибірка репрезентує Україну по регіонах і по 4 типах населених пунктів, в залежності від чисельності населення:

 • великі міста (від 500 тис. чоловік)
 • середні міста (250-499 тис. чоловік)
 • маленькі міста (50-249 тис. чоловік)
 • села і смт (менше 50 тис. чоловік)

У кожному регіоні і типі населеного пункту вибірка репрезентує населення за статтю та віком. Дизайн вибірки дозволяє аналізувати кожен регіон та тип насленногопункту окремо.

Розмір вибірки:

1 хвиля 2011 року - 2060 респондентів. З них:

 • 1440 чоловік (70% вибірки) - жителі міст з населенням 50 тис. і більше
 • 620 чоловік (30% вибірки) - жителі сел і селищ міського типу

Згідно з офіційною статистикою, жителі СМТ і сел становлять 52% населення України. Виходячи з цього, при аналізі України в цілому застосовуються вагові коефіцієнти

Відбір респондентів: на першому етапі здійснюється попередній рекрут респондентів по мобільному телефону (випадкова генерація номерів з урахуванням долікожного оператора в Україні) для подальшого заповнення анкети про споживання та стиль життя. Потім, респондентам висилається анкета для самостійного заповнення (80% - поштова пересилка друкованих анкет і 20% - розсилка посиланьна заповнення анкет в інтернеті). Заповнені друковані анкети респонденти надсилають в офіс КОМКОН-України поштою, у конверті з наперед сплаченою пересилкою. Анкети, які було заповнено онлайн, автоматично завантажуються в базу даних.

Завдяки попередньому рекруту по мобільному телефону досягається фінансово активне населення України не тільки у великих містах, а й у селах та СМТ. При рекрутіреспондентів витримуються квоти на стать і вік відповідно до розподілу в кожному регіоні і типінаселеного пункту (згідно з даними перепису населення). При аналізі даних використовуються вирівнюючі коефіцієнти для «зважування» масиву за статтю та віком відповідно до розподілу в Україні.

Інструментарій: стандартизована анкета, що включає питання про соціально-демографічний статус респондента і його сім'ї, звички та вподобання споживання різних товарних категорій, спосіб проведення дозвілля, медіа вподобання, а також про особисте ставлення респондента до різних аспектів життєдіяльності (психографія). 

Окремий блок питань в анкеті присвячений сімейному споживанню деяких товарних категорій (молочні, м'ясні і хлібобулочні продукти, побутова хімія, побутові прилади і т.д.). Цей блок заповнюється головою домогосподарства, який (а) приймає рішення про покупку сімейних товарних категорій. 

Питання анкети охоплюють понад 50 різних товарних груп. Анкета розрахована на заповнення протягом одного тижня. 

Вгору

Методологія 2003-2010 років

Метод:

Кількісне дослідження, що проводиться методом анкетування респондентів. Опитування проводиться вдома у респондента за допомогою друкованих анкет (90%) та за допомогою онлайн-опитування (10%)

Дослідження складається з двох частин:

 • Дослідження домогосподарств – інтерв’юер проводить опитування «віч-на-віч» голів домогосподарств щодо звичок споживання продуктів харчування та використання побутових товарів в сім'.ї
 • Індивідуальне дослідження інтерв'юер показує, як заповнювати анкету і залишає анкети на самостійне заповнення протягом 4-5 днів. Респонденти самі відповідають на запитання анкети про особисті звички споживання та використання побутових товарів, відношення до засобів масової інформації, особистих інтересах та стилю життя.

Генеральна сукупність:

 • Дослідження домогосподарств: домогосподарства у містах України з чисельністю населення 50.000 жителів і більше;
 • Індивідуальне дослідження: чоловіки і жінки у віці від 10 до 69 років, що проживають в містах України з чисельністю населення 50.000 жителів і більше;

Вибірка:

Вибірка стратифікована за 5 економіко-географічними регіонами України.

У таблиці нижче вказано, які області відносяться до кожного з 5 регіонів. Звертаємо увагу, що інформація про входження областей до регіонів наведена в інформативних цілях. Метод побудови вибірки не дозволяє аналізувати області окремо.

Регіон  Області
Північ Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська
Центр Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська
Захід Івано-Франківська, Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська,Тернопільська, Чернівецька
Схід Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська
Південь Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська 

Всього у вибірку входить 46 міст України. Вибірка репрезентує Україну по регіонах і по 3 типам міських населених пунктів, в залежності від чисельності населення:

 • великі (від 500 тис. осіб)
 • середні (250-499 тис. осіб)
 • маленькі (50-249 тис. осіб)
   

Крім того, для кожного типу дослідження вибірка репрезентує генеральну сукупність:

 • Дослідження домогосподарств: репрезентація Україні за розміром домогосподарств. При відборі домогосподарств для опитування, витримуються квоти на кількість членів сім'ї відповідно до розподілу в регіоні згідно з даними перепису населення. Домогосподарства відбираються випадковим чином.
 • Індивідуальне дослідження: репрезентація Україні по регіону, типу населеного пункту, за статтю та віком. При відборі респондентів для опитування в кожному місті витримуються квоти на стать і вік відповідно до розподілу згідно з даними перепису населення. При аналізі даних використовуються вирівнюючі коефіцієнти для «зважування» масиву за статтю та віком відповідно до розподілу всередині кожного регіону. Для участі в кожній з 4-х хвиль дослідження відбираються нові респонденти.
   

Розмір вибірки:

 • Дослідження домогосподарств: 1000 домогосподарств за хвилю, 4000 за рік
 • Індивідуальне дослідження: до 2000 чоловік за квартал, до 8000 чоловік за рік
   

Періодичність проведення дослідження (польові роботи):

4 рази на рік (кожен квартал) починаючи з 2003 року:

 • 1 хвиля - лютий-березень
 • 2 хвиля - травень-червень
 • 3 хвиля - серпень-вересень
 • 4 хвиля - листопад-грудень

 

 

Вгору

Контроль якості

Якість даних - ключовий момент для нас. Ми ретельно контролюємо процес збору, обробки та аналізу даних на кожному етапі. Будучи частиною глобального дослідження TGI з 2003 року, дослідження COMCONTrends ™ повністю відповідає міжнародним стандартам проведення маркетингових і соціологічних досліджень, встановленими організаціями ESOMAR і AMA.

Стандарти контролю проходження дослідження

Контроль проведення інтерв'ю "віч-на-віч" по друкованим анкетам:

 • на кожній хвилі проводиться додатковий набір мінімум 10% респондентів понад вибірки в якості запасу на випадок відбракування анкет з основного масиву;
 • після завершення кожного польового етапу контролюється факт проведення інтерв'ю та відповідності респондента заданим квотами (стать, вік, розмір сім'ї) по телефону або при повторному відвідуванні. Контролюється не менше 50% роботи кожного інтерв'юера. У разі виявлення порушень, перевіряється 100% роботи інтерв'юера, анкети з порушеннями відбраковуються;
 • 100% візуальний і логічний контроль правильності заповнення анкет. Всі анкети після отримання проглядаються польовими менеджерами. У разі виявлення помилок у заповненні анкети або відсутності відповідей на обов'язкові питання, менеджер зв'язується з респондентом для з'ясування інформації, що бракує;
 • спеціально створена база даних всіх інтерв'ю, проведених за останні 2 роки, дозволяє уникнути участі одних і тих самих респондентів у дослідженні;

Контроль введення даних:

 • анкети вводяться за допомогою ручного вводу в спеціальну програму;
 • зручний інтерфейс програми введення з повною візуалізацією макета анкети дозволяє оператору ретельно контролювати процес введення;
 • здійснюється повторне введення не менше 15% анкет, введених кожним оператором. У разі виявлення невідповідностей при повторному введенні, перевіряється якість введення 100% анкет .

Контроль проведення он-лайн досліджень:

 • кожному респонденту присвоюється унікальний код, логін і пароль, що дозволяє заповнити анкету тільки одному учаснику, який значиться в базі даних;
 • можливість у будь-який момент призупинити заповнення анкети і повернутися до нього пізніше. Респондент має можливість заповнювати анкету по частинах в будь-який зручний для нього час, що значно знижує кількість перерваних інтерв'ю і відмов

Введіть персональний код

Після введення коду ви зможете завантажити деякі наші звіти безкоштовно. Якщо у вас немає коду, але ви хочете завантажувати звіти - зв'яжіться з нами.

Авторизація

Увійти Реєстрація
 • Введіть свій e-mail
 • Введіть свій пароль
 • Забули пароль?


Вхід через соцмережі:

Зворотній зв'язок

 • Введите свое имя
 • Введите email
 • Введите текст сообщения

Ви також можете зв'язатися з нами по Skype - ComconUkraineOnline або за телефоном +380-44-568-5921

Запитати менеджера

 • Введите свое имя
 • Введите email
 • Введите текст сообщения

Ви також можете зв'язатися з нами по Skype - ComconUkraineOnline або за телефоном +380-44-568-5921

Попросити знижку

 • Введите свое имя
 • Введите email
 • Введите текст сообщения

Ваш кошик

?iaaen.Iao?eea